Ouderbetrokkenheid

Op basisschool de Krijtmolen vinden wij de samenwerking met ouders erg belangrijk. Dit kunt u op de volgende manieren terug zien in de school

Voor de ouders van de voorschool en groep 1/2 is de ouderkamer op maandag en dinsdag geopend. In de ouderkamer worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zo wordt aan het begin van elk nieuw thema een ouderbijeenkomst georganiseerd waarin één van de leerkrachten vertelt waar het thema over gaat. Ook worden verschillende ideeën gegeven aan de ouders welke spelletjes en activiteiten zij thuis kunnen doen met hun kind.

De ouderbijeenkomsten gaan verder in  de groepen 3&4. Tijdens deze bijeenkomsten, die maandelijks plaatsvinden, laten wij zien waar we mee werken in de klas, wat de kinderen leren tijdens een bepaalde periode en vooral ook wat u thuis kunt doen om te oefenen met uw kind! Bent u al nieuwsgierig geworden?! Kom vrijblijvend een bijeenkomst volgen!

Aan het begin van elk schooljaar nodigen de leerkrachten de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Ouders en leerkracht leren elkaar wat beter kennen om er samen voor te zorgen dat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Later in het jaar volgen de voortgangsgesprekken. Natuurlijk kunnen ouders ook op andere momenten een afspraak met de leerkracht maken.

Elke groep heeft 2 klassenouders. Zij helpen de leerkracht met een aantal praktische zaken.

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die de school helpen met de voorbereiding en uitvoering van o.a. feesten, projecten en uitstapjes

De medezeggenschapsraad komt ongeveer 6 x per jaar samen en bespreekt dan bijvoorbeeld het gevoerde beleid op school.

ouderbetrokkenheid