Op De Krijtmolen besteden we veel aandacht aan gedrag. Alle leerlingen ondertekenen aan het begin van het schooljaar ons gedragsprotocol, nadat de regels en afspraken in de klas zijn besproken. Naast een gedragsprotocol, hebben we ook een pestprotocol. Beide kunt u hieronder lezen.

gedragsprotocol-docx

pestprotocol-docx

Logo dVS