Een stevige basis

Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis én vaardigheden belangrijk. We maken ons allereerst sterk voor een stevige basis; goede leerprestaties  op het gebied van taal en rekenen. Naast de lessen uit de methodes, doen we bijvoorbeeld mee met De Schoolschrijver, discussiëren kun je leren en de Grote Rekendag.

Als school van de toekomst geven we  Engels vanaf groep 1 en zetten we extra in op digitale vaardigheden.  Ook besteden we aandacht aan de creatieve ontwikkeling door muziek-, film- en fotografieles.