Ouderbetrokkenheid

De Krijtmolen vindt een goede samenwerking met ouders van groot belang. Beide zijn specialist. Ouders als het gaat om hun kind en school als het gaat om het onderwijs. Op verschillende manieren nodigen wij de ouders uit om met ons samen te werken. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Een kennismakingsgesprek in september, een voortgangsgesprek in november en rapportgesprekken in februari en juni
  • Ouderbijeenkomsten voor de ouders van groep 1/2, groep 3 en groep 4
  • Themabijeenkomsten
  • Meedenkdiners
  • MR
  • OR