De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten van de Krijtmolen.

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat bijvoorbeeld over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Wilt u als ouder zitting nemen in de MR? Neem dan contact op met de voorzitter van de MR, Cherish.

mr.krijtmolen@innoord.nl

De MR bestaat uit:

Ouders:

Cherish (voorzitter), moeder van Ka’Neada, groep 7
Hafida,moeder van Marwa en Iman, groep 3 en groep 7
Aicha, moeder van Jabir en Raseena , groep 3 en groep 4                                                                                                                                                Mark, vader van Stan, groep 7

Leerkrachten:
Elisa, groep 7/8
Begam, Expertklassen